Logo Pragoprojekt
Dálnice D3
Rychlostní silnice R4

Dálnice D3 a rychlostní silnice R4

Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, schválený usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999, nově stanovil konečný rozsah dálnic a rychlostních silnic. Ve směru z Prahy na jih jsou v tomto dokumentu zakotveny 2 trasy: dálnice D3 s pokračováním jižně od Českých Budějovic na státní hranici s Rakouskem rychlostní silnicí R3 a rychlostní silnice R4 do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda. Jedná se o významné tahy, které po svém dokončení zajistí nejen kvalitní spojení Prahy a Středních Čech s Jihočeským krajem, ale zajistí dokonalou vazbu i na navazující komunikační síť Rakouska a Spolkové republiky Německo. Po dálnici D3/R3 je vedena Evropská mezinárodní silnice E 55 a po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se stala součástí transevropské silniční sítě Unie TEN-T.

S ohledem na značný význam dálnice D3 a rychlostní silnice R4 připravil Pragoprojekt nové webové prezentace věnované oběma těmto tahům. Uživatelům poskytují rozsáhlé informace nejen o jejich starší i nedávné historii a současnosti, ale i o přípravě a výhledovém uspořádání jednotlivých stavebních úseků.

© 2012 Rychlostní silnice R4 Všechna práva vyhrazena